Nikita Wilde

Waarschuwing

Het foto- en videomateriaal en de teksten op de site van Nikita Wilde worden getoond zijn seksueel getint en niet geschikt voor jeugdigen beneden de leeftijd van 18 jaar.

Voorwaarden Nikita Wilde

Toegang tot de site is mogelijk, echter onder de volgende voorwaarden:

  • ik ga deze site binnen uit geheel vrije wil.
  • ik ben er van op de hoogte dat deze site pornografische materiaal wordt getoond.
  • afhankelijk van de regels/wetten van uw land, verklaart U 18 dan wel 21 jaar of ouder te zijn.
  • het downloaden van fotos, teksten of films is niet in strijd met de geldende regels/wetten.
  • alle materiaal dat ik download is voor persoonlijk gebruik.
  • u zal nooit materiaal van de site aan minderjarigen of derden laten zien.
  • u zult geen materiaal van deze site doorgeven, verkopen of posten.
  • wanneer u zich hier niet aan houdt, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor alle claims die door producers, providers en sponsors worden gevorderd.
  • op alle aangeboden materiaal rust een copyright van Nikita Wilde en dat illegaal gebruik van enig materiaal strafbaar is gesteld bij wet. Alle gevallen van illegaal verbruik zullen dan ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Ik heb kennis genomen van alle hierboven gestelde regels. Door op de button “ENTER” te drukken, gaat ik akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Exit

Enter Nikita Wilde

error: Content is protected !!